Havainnekuva, jossa näkyy kerrostalo suurella lasisella levikkeellä.

Leksaksmuseet Hevosenkenkä flyttar till nya utrymmen i WeeGees grannskap

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä flyttar under året 2021 till nya utrymmen på adressen Flitargränden 3. Samtidigt förnyas museet grundligt. Det nya Leksaksmuseet, lekens och leksakens underland, öppnas uppskattningsvis under våren 2022.

Leksaksmuseet Hevosenkenkä och Finlands Urmuseum får efterlängtat tillägsutrymme för sina utställningar och tjänster i det nya Fab Kulttuuriloisto som byggs bredvid WeeGee-huset. Byggnaden har planerats av SARC Architects. I de nya utrymmena öppnar Leksaksmuseet Hevosenkenkä ett helt förnyat museum, ett lekens och leksakernas underland. Förnyelseprojektet stöds av Suomen Kulttuurirahasto med Museivision-stipendiet. Det förnyade Leksaksmuseets mål är att försvara leken hos människor i alla åldrar, att förmedla mångsidig information om barndomen under olika tider samt att erbjuda besökarna heltäckande och lättillgängliga upplevelser. Kulttuuriloisto ger Leksaksmuseet fantastiska ramar att möta museets målsättningar i större och mer funktionella utrymmen men ändå nära våra samarbetspartners på WeeGee.

Samarbetet mellan och innehållen hos de två specialmuseerna gör det nya besöksmålet till en fascinerande mötesplats. I och med det nya kulturutrymmet som byggs i Utställningscentret WeeGees omgivning kommer Hagalunds mångsidiga kulturutbud samt dess attraktivitet som ett fritidsmål för esbobor och resande att förstärkas ytterligare.

Läs flyttmeddelandet här.
 
Mer illustrationer här.

Tilläggsinformation:

Museichef Laura Kokki
laura.kokki[a]hevosenkenka.fi
050-5767677