Bildsamlingar

Leikki ─ Lekmuseets fotografisamling innehåller ca 560 fotografier från 1900-talets början till idag. Samlingen har blivit till som en följd av privata donationer, bildinsamlingar och dokumentationsprojekt. Fotografisamlingen är katalogiserad och digitaliserad i sin helhet under året 2016 i ett projekt stödd av Wihuri-stiftelsen, och den finns till stora delar tillgänglig på Finna. I samlingen ingår fotografier av barn i olika omgivningar, barn med leksaker samt leksituationer. Vi har även strävat efter att insamla bilder av vardagen i barnfamiljer. Förutom den egentliga fotografisamlingen innehar museet även högklassiga digitala bilder av en del av föremålssamlingen. Såväl fotografisamlingens som föremålssamlingens bilder används för att illustrera publikationer, tidningar, utställningar och forskning, samt i museets eget informationsverksamhet.

Bildbeställningar riktas till museichef Johanna Rassi, tel. 050 5767677 eller johanna.rassi(a)museoleikki.fi.

Bildtjänsternas prislista:

Tjänster med timtaxa:

Fotografering och filmning i museet utanför öppettiderna 100 €/h + moms 24%

Fotografering och filmning av föremålen i museets samlingar i museet (med egen fotograf och egna redskap) 150 €/h + moms 24%

Avgifter för användandet av bildmaterial:

Användning av bild i tryckt kommersiell publikation (per bild) 60 € + moms 24%

över 10 bilder i samma publikation (per bild) 40 € + moms 24 %

Användning av bild på internet 60 € + moms 24 %

Användning av bild i musei-/bibliotekspublikation, -tryck eller -utställning 40 € + moms 24 %

Du kan även fråga efter en skräddarsydd offert.