Leikki – Lekmuseets principer för tryggare rum

Din säkerhet är vårt ansvar. Om du stöter på några problem eller har bekymmer av något slag är du välkommen att komma och prata med någon av våra medarbetare. Vi hjälper dig efter bästa förmåga. Leikki kommer inte att tolerera olämpligt beteende på vårt museum, och vi uppmuntrar alla besökare att ha säkrare utrymmesriktlinjer i åtanke även utanför museet.

Om du ser någon som beter sig olämpligt eller på annat sätt bryter mot våra riktlinjer för säkrare utrymmen, vänligen ingripa i situationen. Du kan också komma och få en Leikki-anställd att hjälpa till med situationen. Vi kommer inte att tolerera någon form av diskriminering och vi kommer att ta itu med situationen omedelbart.

Du kan hjälpa oss att utveckla vår implementering av riktlinjer för säkrare utrymmen genom att lämna feedback under ditt besök eller genom att kontakta info@museoleikki.fi. Du kan också lämna anonym feedback genom att fylla i detta formulär.

Leikki – Lekmuseets principer för tryggare rum