Museet presenterar sig

 

Leksaksmuseet ombyggnats! Det nya Leikki  Lekmuseet öppnas under våren 2022.

 

Leksaksmuseet Hevosenkenkä är nu Leikki – Lekmuseet! Namnbytet berättar om perspektivskiftet som uppstod i samband med museets omfångsrika förnyelseprojekt. I fortsättningen kommer museets verksamhet och utställningar inte endast att fokusera på att framvisa leksaker, utan även på lekens upptäcktsfärder och att försvara leken. 

Museet Leikki är ett specialmuseum som fokuserar på leksaker, lek och barndomens historia. Museets fullständigt förnyade huvudutställning lyfter fram fenomen bekanta från barndomen, såsom rastlekar, feststunder och fandom via berättelser, föremål, fotografier – och naturligtvis lek. 

Det nya hela familjens museum Leikki öppnas för publiken i nybygget i Hagalund på adressen Flitarvägen 3 på sena våren 2022. Museets kontor och samlingar har flyttat dit i början på november. Museet Leikki är resultatet av en utställnings- och konceptförnyelse som genomförs under åren 2020 – 2022 och som understöds av Suomen kulttuurirahasto via det ansenliga Museivision-anslaget.

Museet Leikki ägs av Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry. Museet Leikki bildar tillsammans med Teater Hevosenkenkä och konstterapihuset Tusculum Hevosenkenkä en unik koncentration av barnkultur. Teater och Tusculum Hevosenkenkä är belägna i Mankans ca 4 kilometer från museet Leikki.

Leksaksmuseets historia

 

Tanken om ett leksaks- och lekmuseum föddes år 1984 när man på initiativ av socialrådet Aira Heinänen och med stöd av Stiftelsen Barnens Dag inledde en riksomfattande leksaksinsamling med tanke på det kommande museet. Stiftelsen ville stöda barnkultur genom att på Borgbacken grunda en attraktion som intresserar besökare av alla åldrar och förenar olika generationer. År 1988 grundades det kommande museets stödförening Finlands Lek- och Leksaksmuseums Vänner rf, som fortfarande verkar aktivt. Borgbackens egentliga leksaks- och lekmuseum öppnades i april 1996. Under åren i nöjessparken arrangerade museet en mängd specialutställningar och publikevenemang. Museet var det mest besökta specialmuseet i Finland.

År 2006 flyttade museet till Hagalund till Utställningscentret WeeGee och verkade ända till år 2010 under namnet Lekslottet – Finlands Leksaksmuseum. År 2010 tog Teater Hevosenkenkäs garantiförening museet under sina vingar och museets namn ändrades till Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä.  Museet kom till teatern och teatern till museet. Den utvidgade helheten betjänar barn och vuxna mångsidigt och färgstarkt. Många glada överraskningar väntar besökarna. 

 

Strategiska riktlinjer

 

Hevosenkenkäs verksamhetsidé är att erbjuda genomgripande upplevelser för barn och vuxna, väcka insikter och upplevelser, uppmuntra till kreativitet och utveckla barnkultur.

Hevosenkenkäs vision är att vara känd för högklassig och mångsidig kulturverksamhet riktad till alla barn och familjer. Hevosenkenkä är starkt knuten till Esbo men verkar även vidare i Finland och internationellt.

De värden som styr all Hevosenkenkäs verksamhet är barnperspektiv, tolerans, hög kvalitet, kreativt mod, värme och hjärtlighet samt glädje och humor.

 

Hevosenkenkä är sagornas hem och lekens laboratorium

 

Museo Leikkiä rakennetaan parhaillaan. Museo avautuu keväällä 2022.
Leikki – Lekmuseet byggs som bäst. Museet öppnas på våren 2022.
Leikki – The Museum of Play is presently being built.
The museum will open in the spring of 2022.
LELUMUSEO HEVOSENKENKÄ ON SULJETTU 30.11. – 20.12.2020