Leluhahmoja kulkemassa jonossa.

Museet Leikki – kliv in i barndomens rike

Museet Leikki – Lekmuseet är ett museum om barndomen, leksaker och lekar. Museet finns i Hagalund i Esbo vid Utställningscentret WeeGees gård. Museet bjuder på intressanta, nostalgiska och gripande kulturupplevelser för alla ålderskategorier. Museet Leikki fungerar som en spegel över barndomen under olika tider både genom sina fyndigt varierande utställningar och genom sin fängslande huvudutställning Leklaboratoriet. Museet samlar på leksaker från hela landet i sina samlingars skattkista och uppskattar lekarnas betydelse. Kom och upplev barnet inom dig med ett brett urval av evenemang och tjänster. Museet Leikki är ett stort leksaksrike!

Hos WeeGee hade museet sin tyngdpunkt på ett aktivt publikarbete, och museets publik ökade årligen.

Åren 2020–2022 genomgick Leksaksmuseet en stor reform. Museets perspektiv ändrades från att presentera leksaker till att bjuda på upptäcktsresor i anslutning till lekar. Hösten 2021 ändrades museets namn till museet Leikki. På grund av reformen flyttade museet också till nya lokaler bredvid Utställningscentret WeeGee, adress Flitarvägen 3. Den fasta förbindelsen till och det fasta samarbetet med teatern Hevosenkenkä fortsätter.

Museet Leikki ägs av Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry. Museet Leikki bildar tillsammans med Teater Hevosenkenkä och konstterapihuset Tusculum Hevosenkenkä en unik koncentration av barnkultur. Teater och Tusculum Hevosenkenkä är belägna i Mankans ca 4 kilometer från museet Leikki.

Leksaksmuseets historia

Tanken om ett leksaks- och lekmuseum föddes år 1984 när man på initiativ av socialrådet Aira Heinänen och med stöd av Stiftelsen Barnens Dag inledde en riksomfattande leksaksinsamling med tanke på det kommande museet. Stiftelsen ville stöda barnkultur genom att på Borgbacken grunda en attraktion som intresserar besökare av alla åldrar och förenar olika generationer. År 1988 grundades det kommande museets stödförening Finlands Lek- och Leksaksmuseums Vänner rf, som fortfarande verkar aktivt. Borgbackens egentliga leksaks- och lekmuseum öppnades i april 1996. Under åren i nöjessparken arrangerade museet en mängd specialutställningar och publikevenemang. Museet var det mest besökta specialmuseet i Finland.

År 2006 flyttade museet till Hagalund till Utställningscentret WeeGee och verkade ända till år 2010 under namnet Lekslottet – Finlands Leksaksmuseum. År 2010 tog Teater Hevosenkenkäs garantiförening museet under sina vingar och museets namn ändrades till Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä.  Museet kom till teatern och teatern till museet. Den utvidgade helheten betjänar barn och vuxna mångsidigt och färgstarkt. Många glada överraskningar väntar besökarna.