Donationer

Leikki ─ Lekmuseet emottager övervägda donationer i form av föremål, fotografier och arkivmaterial. Alla donationer avtalas om på förhand med museichefen, som fattar besluten om vad som införs i samlingen. Museet emottager endast sådana donationer som på något sätt kompletterar den redan existerande samlingen och dess brister. Museet prioriterar att förvara finsktillverkade leksaker, eftersom Finland inte mera har någon omfattande inhemsk leksakstillverkning. Föremålen som anslutas till samlingen får gärna vara använda och lekta med, och kontexten och berättelsen bakom dem är också viktiga att tillvarata. För museet är inte föremålets samlarvärde alls lika betydelsefullt som dess historia och berättelser. Varifrån kommer leksaken? Vem har lekt med den? Hurudana lekar har den varit med i? Var har leksaken tillverkats? Har den varit viktig för flera generationer? Hurudana minnen väcker leksaken?

Museet kan erbjudas donationer exempelvis genom att skicka bilder av föremålen eller fotografierna och berätta lite om dem. Museet betalar inte för donationer. För fotografiers del är museet intresserad av bilder som avbildar lekar i olika omgivningar, barndomens olika uttrycksformer och leksaker från olika tidsperioder. Museet har möjlighet att reproducera eller digitalisera pappersfotografier ifall donatorn vill behålla originalet. Fotografins donator måste se till att inneha rätten att donera bilden (upphovsrätt och skydd av personuppgifter skall tas i beaktande). Genom donationen erhåller museet fulla rättigheter till det donerade materialet. Föremålen och fotografierna används i museets egna utställningar, publikationer, informationsverksamhet och forskning, men bildarkivet används även av utomstående parter.

Vid donationsärenden ta kontakt med museichef Johanna Rassi, tel. 050 5767677 eller johanna.rassi(a)museoleikki.fi.

 

Bild: Kirsi Alastalo