Trafikförbindelser

Kollektivtrafik:

Tunnelbanalinjer Mellungsbacka-Hagalund eller Nordsjö-Mattby

Från Hagalunds station gångtid till museet Leikki c. 10 min. Följa WeeGee skylter!

● Välj utgång A eller B.
● Utgång A (Västanvinden): Gå upp för trapporna, du kommer till Västanvindsvägen.
● Utgång B (Sampobron): Du kommer till Sampobron, gå längs bron till Västanvindsvägen.
● Från Västanvindsvägen följer du skyltarna i riktning mot Weegee. Promenadsträckan är en knapp kilometer.
● Museet Leikki finns på adressen Flitargränden 3. Ingången finns på samma sida som Utställningscentret Weegee.

Busslinjer till Hagalund, korsningen mellan Flitarvägen och Nordvägen (hållplatsen WeeGee-huset)

I Esbo 111, 113, 116, 119, 548, 549

Avståndet mellan museet Leikki och Helsingfors centrum är c. 9 km och mellan museet Leikki och Helsinki-Vantaa flygplats c. 25 km.

Mer detaljerade trafikförbindelser: www.reittiopas.fi

Parkering

Mellan museet Leikki – Lekmuseet och Utställningscentret Weegee finns ett avgiftsbelagt utomhusparkeringsområde (2,5 €/timme). Parkeringen Kultturiparkki är öppen mellan kl. 6 och 23 (inkörning). Kör till Kultturiparkki via Flitargränden. Kortvarig parkering på Kulttuuriparkki 2,50 €/timme.