Kirsi SIren

Kirsi Siren

Teatteri
Chef för Teatern och Leksaksmuseet Hevosenkenkä
+ 358  40 5418553
kirsi.siren(a)hevosenkenka.fi

Johanna Rassi

Museichef
+358 (0)50 576 7677
johanna.rassi(a)museoleikki.fi

Administration och ekonomi, donationer, objektlån, samlingsinformationstjänst, utställningar, museibutik

Tuuli Uusikukka

Museilektor
+358 (0)50 550 3911
tuuli.uusikukka(a)museoleikki.fi

Pedagogi, tjänster, evenemag

 

Anna Salonen

Amanuens tf.
+358 (0)50 526 3333
anna.salonen(a)museoleikki.fi

Kommunikation, evenemang, specialutställningar

Mirkka Hekkurainen

Servicechef

+358 (0) 50 528 8580 
mirkka.hekkurainen(a)museoleikki.fi

Kundtjänst, bokningar, biljettförsäljning, museibutik

Anna Väänänen

Huvudguide

+358 (0) 50 540 3023
anna.vaananen(a)museoleikki.fi

Pedagogi, Pienten aamut

Projektarbetare (samlingar): Annukka Hatakka

Museiguider:
Inkeri 
Terhi
Riina 
Annukka
Edvin
Kajsa 
Linda

Hanna Jussila

Föräldraledighet från och med 1.5.2022

Amanuens
+358 (0)50 526 3333
hanna.jussila(a)museoleikki.fi

Kommunikation, evenemang, specialutställningar