Tjänster

Leikki – Lekmuseet är stängt medan vi bygger det nya museet. Under tiden som museet är stängt erbjuder vi förskole- och skolklasser KULPS-tjänster på distans eller på skolan. Föreningar och andra gemenskap kan även låna ut leksaksutställningen På resa med farbror björn. Se även våra virtuella tjänster med svensk/engelsk text nedan.

Museet Leikki öppnar under våren 2022 på adressen Flitarvägen 3.

Bokningar:

info(a)museoleikki.fi, 050-590 0137

Utlåningsbar utställning

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkäs utlåningsbara leksaksutställning med gångna tiders leksaker och lekar kommer behändigt i en koffert!
Kasarin lapset -näyttelyn logo ja printtikuvioita

Virtuell visit till utställningen Åttiotalets barn

På den virtuella visiten bekantar vi oss med Leksaksmuseum Hevosenkenkäs utställning Åttiotalets barn och tar en återblick på det överflödiga 1980-talets leksakshits och favoritlekar.
Lapset kuuntelevat ja katsovat tarkkaavaisesti KULPS!-opastusta

KULPS-utbud för Esboborna

Museet Leikkis KULPS-utbud är riktat till förskolegrupper samt grundskoleklasser och kan arrangeras på distans eller på hälsosäkert sätt på skolan. Hela museet Leikkis KULPS-utbud hör till KULPS-kategorin Så ofta du vill, och planerats så att det passar läroplanen.
Leikki - Lekmuseet öppnas 13.5.2022