Leikki – Lekmuseets utbud av KULPS-kulturfostran för skolor och förskolor i Esbo

OBS! Museet Leikkis KULPS-voten är fullbokad för våren 2024. Tyvärr kan vi inte ta emot fler KULPS-reservationer. Ytterligare information och frågor: kulttuurikasvatus@espoo.fi

Istället kan ni göra en gruppreservation för en guidad tur (gratis) eller workshop (mot betalning). 

Kultur- och motionsstigen KULPS finns till för att erbjuda kostnadsfria kultur- och motionsbesök för esbobarn i förskolan och grundskolan. Museet Leikkis KULPS-utbud är riktat till förskolegrupper samt grundskoleklasser och kan arrangeras på distans eller på hälsosäkert sätt på skolan. Hela museet Leikkis KULPS-utbud hör till KULPS-kategorin Så ofta du vill, och planerats så att det passar läroplanen.

Klasserna 1–6 och förskolan

Lekar och leksaker förr och nu -paket förskolan och klasserna 1–6

Paketet innehåller introduktionen Lekar och leksaker förr och nu, verkstaden Folkleksakspiffning samt en uppgift. Museet Leikkis KULPS leder eleverna till att bekanta sig med olika årtiondens leksaker och barndom samt till att fundera över skillnader och likheter med barndomen förr och nu. I verkstaden kommer barnen att få piffa upp en traditionell träsnurra enligt egen smak, eller alternativt att sätta ihop och dekorera en egen version av den klassiska neppisbilen. Paketet kan ordnas antingen som en när- eller en fjärrversion. I närversionen kommer en guide till skolan för att dra verkstaden i klassrummet eller något annat utrymme i skolan. I fjärrversionen verkställs paketet via Teams och verkstadens material postas till skolan. Längd: ca 1h

Du kan ladda här den uppgiften: KULPS Leksaker och lekar förr och nu -uppgift

Leken är barnens arbete -lekstund förskolan och klasserna 1–4

På lekstunden lär vi oss några några äldre och nyare grupplekar och leker dem med hela klassen. Bland annat bro bro breja, telegrammördaren och vatten i skon kommer att bli bekanta. Lekstunden kan ordnas inne i skolans utrymmen eller ute på skolgården. Längd: 45 min

Du kan ladda här den uppgiften: KULPS Lek är barnens arbete -uppgift

 

Klasserna 7–9

Leksakernas och lekarnas historia -paket klasserna 7–9

Museet Leikkis KULPS-paket för eleverna till att mångsidigt fundera över barndomens och leksakernas historia. Paketet innehåller introduktionen Leksakernas och lekarnas historia samt verkstaden Folkleksaksspiffning. Under introduktionen går vi kort igenom Finlands historia under de sista hundra åren via barnens och barndomens synvinkel, och funderar vi tillsammans på hur leksaker, lekar och barnens liv har förvandlats under decenniernas gång från 1800-talet till idag. På verkstaden Folkleksakspiffning bekantar vi oss med en tusentals år gammal leksak som är fortfarande i bruk. Eleverna kommer att piffa upp den traditionella snurran enligt egen smak eller alternativt sätta ihop och dekorera den klassiska neppisbilen. Paketet kan ordnas antingen som en när- eller en fjärrversion. I närversionen kommer en guide till skolan för att dra verkstaden i klassrummet eller något annat utrymme i skolan. I fjärrversionen verkställs paketet via Teams och verkstadens material postas till skolan. Längd: ca 1h

Du kan ladda här den uppgiften: KULPS Leksakernas och lekarnas historia -uppgift

 

Bokningsanvisningar:

KULPS-evenemang kan bokas mån–fre från klockan 9. Maximigruppstorleken är 30 elever. Boka helst minst två veckor på förhand: tel. 050-5900137 eller info(a)museoleikki.fi. Museo Leikkis KULPS-utbud hör KULPS-kulturstigens klass Så ofta du vill, och är således kostnadsfri till klassen. Var klass har möjligheten att kostnadsfritt besöka flera Så ofta du vill -besöksmål.