Museets vänner

Finlands lek- och leksaksmuseums vänner rf.

Stöder Leikki Lekmuseets verksamhet genom att:
• göra museet känt
• skaffa medel till utveckling av museet
• rikta uppmärksamhet på kulturvärdet i leksaks- och lektradition
• genom att delta i museets funktioner på frivillig basis

Slår vakt om barnkulturens traditioner genom att:
• samla sakkunniga från olika branscher till gemensamma evenemang
• arrangera studieresor i Finland och utomlands
• ordna olika temaevenemang och insamlingar
• med projektet ”Arkivering av dagens fenomen” också arkivera uttrycksformerna för dagens barnkultur.

Förfrågningar, föreningens ordförande
Juha Säkkinen, juha.ilmari(a)netti.fi

Kontakbegäran till Finlands lek- och leksaksmuseums vänner:

Museo Leikkiä rakennetaan parhaillaan. Museo avautuu keväällä 2022.
Leikki – Lekmuseet byggs som bäst. Museet öppnas på våren 2022.
Leikki – The Museum of Play is presently being built.
The museum will open in the spring of 2022.
LELUMUSEO HEVOSENKENKÄ ON SULJETTU 30.11. – 20.12.2020