Kokoelmien 3D-luettelointihanke 2019-2020

 

Lelumuseo Hevosenkenkä ja Suomen Kellomuseo vievät vuosien 2019 ja 2020 aikana läpi yhteishankkeen museokokoelmien 3D-luettelointiin ja -käyttöön liittyen. Hanketta tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö erityisavustuksena. Kahden pienen erikoismuseon yhteishankkeen tavoitteena on parantaa museoiden tuottaman tutkimuksen ja museokokoelmien saavutettavuutta hyödyntämällä 3D -tekniikkaa. 3D-luettelointi mahdollistaa myös uuden visuaalisen ulottuvuuden kokoelmien tutkimisessa. Hankkeen museot haluavat jakaa erikoisalojensa asiantuntijuutta ja lisätä suuren yleisön mielenkiintoa aihepiirejään kohtaan. Hankkeessa otetaan työn alle erikoismuseoiden kokoelmien helmiä – erityisesti sellaisia objekteja, jotka hyötyvät nimenomaan 3D-tekniikan käytöstä, tuoden uusia ulottuvuuksia ja tietoa esiin. Hanke tukee upeasti myös molempien museoiden omaa kehitystyötä, joka tähtää uudenlaisten museokonseptien tuottamiseen tulevina vuosina.