Tytöt roikkuvat telineessä Museo Leikin välituntiosiossa.

Leikin ja lapsuuden asiantuntemuksen vahvistaminen Museo Leikissä -hanke

Museo Leikin aiemman Leikin laboratorio -uudistushankkeen (2020-2022) ja uusiin tiloihin muuton myötä museon näkökulma muuttui leikkikalujen esittelijästä leikin moninaisen maailman tutkimusmatkailijaksi. Samalla museon missioksi tuli leikin puolustajana toimiminen sekä leikin elävänä pitäminen. 

Leikin ja lapsuuden asiantuntemuksen vahvistaminen Museo Leikissä -hankkeen (2023-2025) tavoitteena on museon uuden strategisen profiilin terävöittäminen leikkiperinnön asiantuntijana, tallentajana ja esittelijänä.  Hankkeen tavoitteet jakautuvat kolmeen vaiheeseen:

  1. Kartoitetaan Suomessa kerätyt leikkiperinneaineistot (esim. museot, arkistot, järjestöt, yliopistot, tutkijat) ja Suomessa tehty leikintutkimus sekä hahmotellaan Museo Leikin rooli tässä kokonaisuudessa.
  2. Hahmotellaan Museo Leikille oma keruumalli nykyhetken leikkiperinteen keräämiseen ja tallentamiseen.
  3. Verkostoidutaan leikin alan muiden toimijoiden/ yhteisöjen kanssa.

Hanke täyttää merkittävästi aukkoja leikkiperinteen tallentamisen saralla. Hankken lopussa luodaan tilanneanalyysi siitä, voisiko Museo Leikki toimia leikkitietoa kokoavana keskuksena ja mitä se vaatisi museon resursseilta ja henkilökunnan osaamiselta.

Hanketta rahoittavat Jenny ja Antti Wihurin rahasto ja Museovirasto (museoiden innovatiivisten hankkeiden avustus). Hankeen toteuttaa FT folkloristi Anna Salonen, joka on työskennellyt lastenperinteentallentamisen ja -tutkimuksen parissa erilaisissa hankkeissa, sekä projektituottajana Museo Leikin uudistushankkeessa.

Lisätietoja: anna.salonen[a]museoleikki.fi, +358 50 5263 333