Henkilöstö

Kirsi Siren

Museo Leikin ja Teatteri
Hevosenkengän johtaja

+ 358 (0)9 4391 220
kirsi.siren(a)hevosenkenka.fi 

Johanna Rassi
Museonjohtaja

 

+358 (0)50 576 7677
johanna.rassi(a)museoleikki.fi

Hallinto ja talous, lahjoitukset, esinelainat,
kokoelmatietopalvelu, näyttelyt, museokauppa 

Tuuli Uusikukka

Museolehtori

+358 (0)50 550 3911
tuuli.uusikukka(a)museoleikki.fi

Museopedagogiikka, palvelut, yleisötyö ja tapahtumat

Anna Salonen

Amanuenssi ts. 1.5.2022 alkaen

+358 (0) 50 526 3333
anna.salonen(a)museoleikki.fi

Tiedotus ja markkinointi, yleisötyö ja tapahtumat, vaihtuvat näyttelyt 


Petra Silfverberg

Palveluvastaava

+358 (0) 50 590 0137
petra.silfverberg(a)museoleikki.fi

Museopalvelut, museokauppa, asiakaspalvelut

Hanna Jussila

Vanhempainvapaalla 1.5.2022 alkaen

hanna.jussila@museoleikki.fi

Amanuenssi