Museo Leikki on suljettu 8. – 16.4.2024! Lue lisää
Leikki – Lekmuseet är stängt 8. – 16.4.2024! Läs mer
Leikki – the Museum of Play is closed 8. – 16.4.2024! Read more 

Museo Leikki hakee joukkoonsa museo-opasta

Museo-oppaan pääasiallisiin tehtäviin Museo Leikissä kuuluu moninaisten museopalveluiden toteuttaminen (opastukset, tapahtumat, työpajojen valmistelu ja ohjaaminen, synttäripaketit jne.) ja näyttelyvalvonta asiakkaiden kanssa keskustellen. Myös asiakaspalvelupisteen lipunmyyntiä ja museokauppaan liittyviä tehtäviä sisältyy työtehtäviin.

Tärkein edellytys työssä viihtymiselle ja pärjäämiselle on kiinnostus ja kokemus lasten kanssa työskentelystä. Vaikka olemme kaikenikäisten museo, suurin osa asiakaskunnastamme koostuu lapsiperheistä. Hakijalta täytyy löytyä kykyä ja intoa työskennellä lasten ja erilaisten ryhmien parissa sekä asiakaspalveluhenkisyyttä ja leikkimielisyyttä.

Toivomme työkokemusta tai opintoja kasvatustieteistä ja/tai kulttuuriperintöalalta (esim. historia, kansatiede, folkloristiikka, museologia). Arvostamme oma-aloitteisuutta, ulospäinsuuntautuneisuutta, ennakkoluulotonta asennetta, käsillä tekemisen taitoja sekä kiinnostusta museon sisältöihin, lapsuuden ja leikin historiaan sekä lastenkulttuuriin.

Etsimme henkilöitä, jotka pystyvät työskentelemään suomen kielen lisäksi sujuvasti myös ruotsiksi ja/tai englanniksi, muuta kielitaitoa pidetään etuna. Arvostamme työyhteisön monimuotoisuutta ja teemme töitä yhdenvertaisuuden eteen. Toivomme hakijoita erilaisista taustoista, kuten eri ikäisiä, eri sukupuolia olevia, ja eri kulttuuritaustoista tulevia.

Osa-aikainen työ sopii hyvin opintojen tai toisen työn oheen. Työvuorot ovat minimissään 5 tunnin mittaisia ja työaika noudattelee museon aukioloaikoja. Oppaan vuorot sijoittuvat iltoihin ja viikonloppuihin. Etsimme 1-2 uutta opasta, ja työvuoroja on tarjolla noin 1-3 vuoroa viikossa. Sovellamme tehtävään yksityisiä museoita koskevaa työehtosopimusta (TES). Oppaan alkupalkka on 12,4 €/tunti.

Vapaamuotoiset hakemukset ja cv sähköpostilla mirkka.hekkurainen@museoleikki.fi. Hakuaika on 13.-23.11.2023.
Haastattelut tehtävään järjestetään marras-joulukuun vaihteessa ja työhön perehdytys mielellään joulukuun aikana.

Tiedustelut:
Palveluvastaava Mirkka Hekkurainen
puh. 050 528 8580
Sähköposti: mirkka.hekkurainen@museoleikki.fi