Sakkunnigtjänster

 

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä är det enda professionellt skötta och statsunderstödda museet i Finland som specialiserar sig i barndomens och leksakers historia. Museet erbjuder sakkunnigtjänster och informationssökningar inom sitt specialiseringsområde, men inte prisuppskattningar. Museet lånar ut föremål ur sina samlingar till utställningar hos andra professionellt skötta museer och motsvarande instanser. Museet har även gjort skilda avtal gällande utlåning av föremål med exempelvis filmproduktioner. Utlåningarna är inte avgiftsbelagda i sig, men museet fakturerar för arbetstimmarna som går åt att sköta utlåningen.

 

Sakkunnigtjänsternas prislista:

 

– Informationssökningar 70 €/h (under 30 min 0 €)

– Arbete för utlåningar 70 €/h