Leksaksmuseet Hevosenkenkä är nu Leikki – Lekmuseet!

Namnbytet berättar om perspektivskiftet som uppstod i samband med museets omfångsrika förnyelseprojekt. I fortsättningen kommer museets verksamhet och utställningar inte endast att fokusera på att framvisa leksaker, utan även på lekens upptäcktsfärder och att försvara leken. Museet Leikki är ett specialmuseum som fokuserar på leksaker, lek och barndomens historia.

Museet Leikkis fullständigt förnyade huvudutställning lyfter fram fenomen bekanta från barndomen, såsom rastlekar, feststunder och fandom via berättelser, föremål, fotografier – och naturligtvis lek. Utställningen formgivs av den helsingforsiska designbyrån Good Kombo.

Det nya hela familjens museum Leikki öppnas för publiken i nybygget i Hagalund på adressen Flitarvägen 3 på sena våren 2022. Museets kontor och samlingar har flyttat dit i början på november. Museet Leikki är resultatet av en utställnings- och konceptförnyelse som genomförs under åren 2020 – 2022 och som understöds av Suomen kulttuurirahasto via det ansenliga Museivision-anslaget.

Museet Leikki ägs av Teatteri Hevosenkengän kannatusyhdistys ry.