KULPS-utbud för Esboborna

Lapset kuuntelevat ja katsovat tarkkaavaisesti KULPS!-opastusta

Museet Leikkis KULPS-utbud är riktat till förskolegrupper samt grundskoleklasser och kan arrangeras på distans eller på hälsosäkert sätt på skolan. Hela museet Leikkis KULPS-utbud hör till KULPS-kategorin Så ofta du vill, och planerats så att det passar läroplanen.

Utlåningsbar utställning

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkäs utlåningsbara leksaksutställning med gångna tiders leksaker och lekar kommer behändigt i en koffert!