Museovisio-hanke

Suomen Kulttuurirahasto käynnisti syksyllä 2017 Museovisio-hankkeen, jonka tavoitteena oli tukea museoiden näyttelyiden uudistamista merkittävin apurahoin, ja siten parantaa kävijäkokemusta museoissa sekä kasvattaa niiden kävijämääriä. Rahoitushaku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa keväällä 2018 haettiin hankkeen suunnittelurahoja ja elokuussa 2019 haussa olivat toteutusrahat. Toukokuussa 2018 Lelumuseo Hevosenkenkä sai 20 muun museon kanssa Museovisio-suunnittelurahoituksen. Vuoden 2018-2019 aikana syvennettiin museon asiakastuntemusta ja strategista osaamista, ideoitiin museon uudistusta konkreettisin askelmerkein niin oman työryhmän kuin sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa, tehtiin opintomatkoja lähelle ja kauas, mm. Yhdysvaltoihin, Iso-Britanniaan ja Tanskaan. Tähän kaikkeen saatiin sparrausapua eri alojen asiantuntijoilta ja yhteistyökumppaneilta. Lelumuseo Hevosenkenkä jätti elokuussa 2019 Suomen Kulttuurirahastoon hakemuksen toteutusrahoituksesta Leikin Laboratorio 2022-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on uudistaa museon konsepti, näyttelyt ja palvelut vahvan vision johdattelemana.