Lelumuseo Hevosenkenkä uudistuu Suomen iloisimmaksi museoksi!

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt Lelumuseo Hevosenkengälle 400 000 euron Museovisio-apurahan museon konseptin ja näyttelyt uudistavaan Leikin laboratorio 2022 -hankkeeseen. Suomalaisen museokentän asiakaslähtöiseen uudistamiseen tähtäävää apurahaa haki 60 museota, joista kymmenelle se myönnettiin. Lelumuseo Hevosenkenkä sai myös vuonna 2018 ensimmäisen vaiheen Museovisio-apurahan uudistuksen suunnitteluun.

Lelumuseon uudistushankkeen tavoitteena on kehittää museolle uusi, entistä paremmin asiakkaita palveleva, interaktiivisempi ja elämyksellisempi konsepti. Vuosien 2020 – 2022 aikana toteutetaan museolle konseptin mukainen, kohtaamiset mahdollistava museotila, tarinallinen ja empaattisuuteen kannustava perusnäyttely sekä rikas palveluiden kokonaisuus. Teatteri ja Lelumuseo Hevosenkengän johtaja Kirsi Siren kertoo:

”Ainutlaatuinen Teatteri ja Lelumuseo Hevosenkenkä -kokonaisuus on toiminut nyt 10 vuotta. Konsepti on muodostunut poikkeukselliseksi Suomen museoiden joukossa ja nyt sen dynaamisuus ja mahdollisuudet on huomioitu upealla tavalla. Lelumuseolle myönnetty uudistus- ja kehitysraha mahdollistaa omaperäisen ja innovatiivisen museosuunnitelman toteuttamisen. Leikin ja lelun juuret ovat syvällä. Niille on hyvä rakentaa lapsia ja aikuisia kiinnostava, kiehtova uusi museo, joka laajentaa persoonallisesti rajojaan.”

Uudistushankkeen nimi, Leikin laboratorio 2022, nousee Hevosenkengän strategiasta. Nimen taustalla on ajatus leikin yhteiskunnallisen aseman edistämisestä ja leikin puolustamisesta muuttuvassa maailmassa. Museonjohtaja Johanna Rassi selventää:

”Museovisio-apurahan ensimmäisen vaiheen mahdollistaman suunnitteluvuoden aikana olemme syventäneet asiakastuntemustamme ja yhdessä sidosryhmiemme kanssa löytäneet mission tulevan museokonseptin pohjaksi. Haluamme toimia leikin asianajajana, tutkia sitä eri näkökulmista ja antaa sille tilaa. Uskomme vakaasti leikin mahdollisuuksiin toimia luovuuden moottorina kaikenikäisillä. Tältä pohjalta lähdemme innolla rakentamaan Suomen iloisinta museota yhdessä asiakkaidemme ja alamme asiantuntijoiden kanssa!”

Tiedotamme hankkeesta lisää sen edetessä.

Lisätietoja:
Museonjohtaja: Johanna Rassi johanna.rassi[a]hevosenkenka.fi, 050-5767677