Leikin laborantit – asiakkaat mukana uudistamassa Lelumuseota

Kaksi tyttöä tekee taikalimaa.

Leikin laborantit – asiakkaat mukana uudistamassa Lelumuseota

Jo uudistushankkeemme suunnitteluvaiheessa oli selvää, että haluamme kehittää uutta Lelumuseota yhdessä asiakkaittemme kanssa. Uudistuksen keskeisimpiä tavoitteita ovat kävijäkokemuksen parantaminen ja uusien kohderyhmien tavoittaminen. Myös uudistuksemme mahdollistavan Museovisio-apurahan myöntäjä, Suomen kulttuurirahasto, edellyttää hankkeen parantavan museon kiinnostavuutta ja houkuttelevuutta.

 

Yhdessä olemme enemmän!

Asiakkaat eivät siis ole vain yleisötyön kohde. Heidät tulisi nähdä kehittämisen tärkeimpänä kumppanina ja voimavarana.

Teräs, Ulla & Teräsvirta, Eeva 2013: 26.

Asiakkaiden osallistamiseksi uudistukseen päätimme perustaa museolle niin sanotun asiakasraadin, eli pitkäjänteistä kehitystyötä kanssamme tekevän, kävijöistämme koostuvan ryhmän. Saatuamme mainioita vinkkejä kävijöiden osallistamisesta niin alan kirjallisuudesta kuin museokollegoiltakin päädyimme kokoamaan Lelumuseolle kaksi erillistä ”raatia”: Erilaisista asiakkaista koostuva Leikin laborantit -asiakastyöryhmän keskittyy yleisösuhteeseen ja kävijäkokemukseen. Museovisionäärit-asiantuntijatyöryhmän jäseniksi taas kutsutaan kasvattajia ja työryhmän fokus on museossa oppimisympäristönä ja tiedonvälittäjänä. Tässä kirjoituksessa keskityn ensin mainittuun. ”Asiakastyöryhmä”-sana tuntui meistä museoalalla usein käytettyä ”asiakasraati”-termiä paremmalta, halusimmehan ryhmien työskentelyn olevan aktiivista ja työpajamaista.

Leikin laborantit

Leikin laborantit -asiakastyöryhmään haimme osallistujia museon uutiskirjeen, kotisivujen, some-kanavien ja kontaktien kautta. Vaikka ilmoittautuneita kertyi mukava määrä oma-aloitteisesti, pyysimme myös itse mukaan joitakin jäseniä varmistaaksemme porukan moninaisuuden. Loppujen lopuksi kokoon kertyi ilahduttavat 31 osallistujaa! Joukko koostuu eri-ikäisistä lapsista vanhempineen, aikuisista leluharrastajista, opiskelijoista, maahanmuuttajataustaisista henkilöistä, senioreista ja museon ystäväyhdistyksestä tuttuista aktiiveista. Mukaan intoutui niin museon vakiokävijöitä kuin sellaisiakin, jotka vierailivat Lelumuseossa ensimmäistä kertaa työryhmän kokoontumisessa.

 

Erityisiä vaatimuksia osallistujille ei ollut, paitsi että toivoimme sitoutumista toimintaan kahden vuoden ajaksi ja kokoontumisiin osallistumista noin 3 kertaa vuodessa uudistushankkeen ajan vuosina 2020 – 2022. Asiakastyöryhmän jäsenyys on vapaaehtoistyötä, josta ei makseta palkkaa. Korvaukseksi museon hyödyksi käytetystä ajasta olemme kuitenkin luvanneet osallistujille: mahdollisuuden vaikuttaa uudistuvan Lelumuseon toteutustapoihin ja palveluihin, uusia tuttavuuksia, hauskaa puuhaa lelujen ja leikin maailmoihin liittyen, mahdollisuuden tutustua museon uudistamisprojektiin “sisältä päin” sekä tietysti maittavat tarjoilut.

Ihmisiä katsomassa esitystä valkokankaalta.
Leikin laboranttien toiminta alkoi lokakuussa 2020.

Leikin laborantit työn touhussa

 

Leikin laborantit -asiakastyöryhmä on nyt kokoontunut kaksi kertaa, ja valtavasti on jo saatu aikaan! Korona-ajasta huolimatta pääsimme onneksi starttaamaan toiminnan kasvotusten museolla lokakuussa 2020 – kasvomaskit päällä, turvavälein ja ryhmä kahteen osaan jaettuna.

 

Ensimmäisellä kahden tunnin mittaisella kokoontumiskerralla tutustuimme toisiimme, museoon ja uudistushankkeeseen. Aikuiset tekivät omat kuvakollaasit Unelmien viikonloppupäivä -työpajassa ja lapset piirsivät ja muotoilivat muovailuvahasta samasta aiheesta. Aikuisten kanssa pohdiskeltiin myös, miten museo voisi vastata vapaa-ajanviettotarpeisiin ja toiveisiin – myös sellaisiin, joita ei perinteisesti mielletä museoille ominaisiksi. Lopuksi laborantit pääsivät vielä kiertämään nykyistä Lelumuseota erilaisten tarralappujen kanssa ja arvioimaan museosta onnistuneita ja vähemmän kiintoisia kohteita.

Leikin laborantit -asiakastyöryhmän työskentelyä.
Leikin laboranttien 1. tapaamisessa pohdittiin unelmien viikonlopun viettoa ja arvioitiin sen hetkistä Lelumuseota.

Toinen tapaaminen toteutettiin koronarajoitusten vuoksi etänä helmikuussa 2021. Tällä kertaa teemana oli (esine)tiedon esittäminen museossa. Työryhmäläiset pääsivät kyselemään pienryhmissä kysymyksiä museon kokoelmaesineiltä, ja museon työntekijät vastasivat kysymyksiin saatavilla olevien tietojen perusteella. Esineisiin tutustumisen jälkeen aikuiset jaettiin kahteen ryhmään, jossa toisessa keskusteltiin siitä, millaisessa muodossa kukin mieluiten vastaanottaisi tietoa esineistä museossa ja toisessa pohdittiin, mitkä tekstityypit kiinnostaisivat eniten. Lapset suunnittelivat ja kokosivat sillä aikaa näyttelyä omista, tärkeistä leluistaan. Lasten ihanista näyttelyistä saimme kuvia ja esittelyvideoita museolle nähtäväksi jälkikäteen.

Toisessa kuvassa on tietokoneruutu, jossa näkyy naamoja ja toisessa LEGO-lentokone ja muita leluja pöydällä.
Leikin laboranttien toinen tapaaminen järjestettiin etänä. Lapset tekivät kotonaan oman lelunäyttelyn. Oikeanpuoleinen kuva: Anna Riikonen.

Jaettua asiantuntijuutta

Asiakasraati on museon yleisötyön kehittämisen väline. Museon työntekijöiden ja asiakkaiden jakama asiantuntijuus synnyttää uutta tietoa ja uusia toimintamalleja.
Partanen, Päivi 2012: 118.

Olemme määritelleen asiakastyöryhmän tavoitteeksi tuoda uudistustyöhön kävijän näkökulmaa. Ajatuksenamme on, että työryhmä keskittyy erilaisiin näyttelyyn liittyviin toteutustapoihin ja toisaalta palveluihin. Se voi myös toimia testiryhmänä, kun halutaan kokeilla, toimivatko ideamme käytännössä. Jo kahden tapaamisen jälkeen on käynyt selväksi, että työryhmä on oiva väline museolle saada uudenlaista, Päivi Partasen sanoin ”jaettua asiantuntijuutta”. Joissakin tapauksissa raatilaiset ovat vahvistaneet omia ajatuksiamme, mutta usein he ovat haastaneet meitä ajattelemaan uudella tavalla. 

Olemme täällä museolla olleet otettuja, kuinka antaumuksella työryhmän jäsenet ovat tehtäviimme heittäytyneet, ja kuin hienoja ja perusteltuja ideoita heillä on ollut. Vapaa-ajanviettotoiveissa esimerkiksi korostuivat luonto ja rento rauhoittuminen. Yhdessä pohdimme, että uudessa museossa voitaisiin käyttää ympäristön luontoa enemmän hyväksi yleisöohjelmassa ja että museossa olisi hyvä olla jonkinlainen rauhoittumisen paikka. Esineissä heitä taas kiinnosti erityisesti se, kuka lelulla oli leikkinyt ja miten. Tiedämme siis keskittyä esineteksteissä jatkossa näihin seikkoihin. Saimme myös hyvin konkreettisen muistutuksen siitä, että erilaisia museovieraita puhuttelee erilaiset ja eri tavoin esitetyt tekstit. Tekstien monimuotoisuus ja -kanavaisuus ovat asioita, jotka osaamme nyt paremmin ottaa huomioon uuden näyttelyn teksteissä ja niiden toteutuksessa.

Onneksemme yhteinen työmme asiakastyöryhmän kanssa on vielä alussa, ja saamme ryhmältä lisää tukea, ideoita ja parannusehdotuksia vielä ainakin vuoden ajan. Millaisen museon saammekaan aikaiseksi, kun yhdistämme niin hykerryttävän aiheen kuin lelut ja leikit, osaavat museoammattilaiset sekä innostuneet, leikkimieliset ja sitoutuneet leikin laborantit!

Hanna Jussila, amanuenssi

 

Lähteet

Partanen, Päivi 2012: Arvoisa yleisö -verkkosivusto, Valtion taidemuseo. [sivusto ei enää saatavilla]

Teräs, Ulla & Teräsvirta, Eeva 2013: Altistutaan asiakkaille! Museoiden johtamis- ja toimintamallit muutoksessa. Museovirasto. 

 

Katso myös

Aartomaa, Johanna & Utriainen, Annika 2012: Altistuimme yleisöille – raatitoimintaa Merikeskus Vellamossa. Verkkojulkaisussa Kuriositeettikabi.net 2/2012. 

Hovi, Pia 2020: Yhdessä löydämme uusia tapoja olla museo. Museo Pro-verkkojulkaisu.

Leikin laborantit –hakuilmoitus Lelumuseon kotisivulla.

Tykkäsitkö artikkelista?

Jaa Facebookiin
Jaa Twitterissä
Jaa Pinterest
Jaa Whats App