Museo Leikin KULPS-kulttuurikasvatustarjonta espoolaisille kouluille ja esiopetusryhmille

HUOM! Lukuvuonna 2021 – 2022 tarjoamme ainoastaan etänä tai koululla toteutettavia KULPS-palveluita. Niitä on tarjolla rajattu määrä.

Vuodelle 2021 ei ole enää vapaita KULPS!-aikoja.

KULPS Kulttuuri- ja liikuntapolun tavoitteena on tarjota espoolaisille peruskoululaisille ja esikoululaisille maksuttomia kulttuuri- ja liikuntakäyntejä osana opetusta. Museo Leikin KULPS-tarjonta on suunnattu esiopetusryhmille, ala- ja yläkouluille toteutettavaksi etänä tai koululla terveysturvallisesti. Kaikki Museo Leikin KULPS-tarjonta kuuluu Mielin määrin -kategoriaan ja se on suunniteltu siten, että se sopii opetussuunnitelmaan. 

 

Alakoulujen ja esikoululaisten KULPS-tarjonta lukuvuodelle 2021-2022 

 

Leluja ja leikkejä ennen ja nyt -paketti
esiopetus ja 1.–6. luokka

Paketti sisältää Leluja ja leikkejä ennen ja nyt -alustuksen, Perinnelelutuunaamo-työpajan sekä tehtävän. Museo Leikin KULPS vie oppilaat tutustumaan eri vuosikymmenten leluihin ja lapsuuteen sekä pohtimaan nykylapsuuden ja entisajan lapsuuden eroja ja yhtäläisyyksiä.  Työpajassa oppilaat pääsevät tuunaamaan perinteisestä puulelu hyrrästä mieleisensä version tai vaihtoehtoisesti kokoamaan ja tuunaamaan klassisista neppisautosta omanlaisen version. Paketin voi toteuttaa etä- tai lähiversiona. Lähiversiossa opas saapuu vetämään paketin koululle ja paketti toteutetaan luokassa tai muussa koulun tilassa. Etäversiossa paketti toteutetaan Teams-yhteyden kautta ja työpajan tarvikkeet toimitetaan koululle postitse.  Kesto: noin 1h

Lataa pakettiin liittyvä syventävä tehtävä: KULPS Leluja ja leikkejä ennen ja nyt – syventävä tehtävä

 

Leikki on lapsen työtä -leikkituokio esiopetus ja 1.–4. luokka

Leikkituokion aikana opitaan vanhoja ja uudempia yhteisleikkejä ja leikitään niitä koko luokan voimin. Tutuksi tulevat esimerkiksi Hura-hura häitä-, Sähkötysmurhaaja- ja Vettä kengässä -leikit. Leikkituokio voidaan toteuttaa koulun sisätiloissa tai koulun pihalla. Kesto: 45 min

Lataa pakettiin liittyvä syventävä tehtävä: KULPS Leikki on lapsen työtä -syventävä tehtävä

 

Yläkoulujen KULPS-tarjonta lukuvuodelle 2021 – 2022

 

Lelujen ja leikkien historiaa -paketti 7.–9. luokka

Museo Leikin KULPS-paketti vie oppilaat pohtimaan lapsuuden ja lelujen historiaa monipuolisesti. Paketti sisältää Lelujen ja leikkien historiaa -alustuksen ja Perinnelelu tuunaamo -työpajan. Alustuksen aikana tutustutaan ja pohditaan yhdessä, miten lelut, leikit ja lasten elämä ovat muuttuneet vuosikymmenten saatossa 1800-luvulta nykypäivään. Alustuksella käydään lyhyesti läpi Suomen historian vaiheet viimeisen sadan vuoden aikana lapsien ja lapsuuden kannalta katsottuna. Perinnelelu tuunamo -työpajassa tutustutaan tuhansia vuosia vanhaan lasten leluun, jolla leikitään vielä nykyisinkin. Työpajassa oppilaat pääsevät kokoamaan ja tuunaamaan klassisista hyrrästä omanlaisen version vaihtoehtoisesti kokoamaan ja tuunaamaan klassisista neppisautosta omanlaisen version. Paketin voi toteuttaa etä- tai lähiversiona. Lähiversiossa opas saapuu vetämään paketin koululle ja paketti toteutetaan luokassa tai muussa koulun tilassa. Etäversiossa paketti toteutetaan Teams-yhteyden kautta ja työpajan tarvikkeet toimitetaan koululle postitse. Kesto: noin 1h

Lataa pakettiin liittyvä syventävä tehtävä: KULPS Lelujen ja leikkien historiaa – syventävä tehtävä

Varausohjeet:

KULPS-varauksia otetaan vastaan ma–pe klo 9 alkaen. Palvelut voidaan toteuttaa samanaikaisesti max. 30 oppilaan ryhmille. Varaukset mieluiten kaksi viikkoa etukäteen: puh. 050-5900137 tai info(a)museoleikki.fi. Museo Leikin KULPS-tarjonta on luokalle maksuton KULPS-kulttuuripolun Mielin määrin -käyntinä. Kunkin luokan on mahdollista käydä maksuttomasti useassa KULPS-kulttuuripolun Mielin määrin -kohteessa lukuvuoden aikana. Museo Leikin rakennus- ja kehitystöiden vuoksi KULPS-palveluita voidaan toteuttaa vain rajallinen määrä.

Museo Leikkiä rakennetaan parhaillaan. Museo avautuu keväällä 2022.
Leikki – Lekmuseet byggs som bäst. Museet öppnas på våren 2022.
Leikki – The Museum of Play is presently being built.
The museum will open in the spring of 2022.
LELUMUSEO HEVOSENKENKÄ ON SULJETTU 30.11. – 20.12.2020
LELUMUSEO HEVOSENKENKÄ ON SULJETTU 30.11. – 20.12.2020